fbpx

A vezetői kommunikáció nagyon fontos a vállalkozások mindennapjaiban, komoly hatással bír a munkavállalók termelékenységére, hozzáállásukra és az általános munkahelyi légkörre. Egy vezető képviseli a vállalkozás érdekeit, feladatokat delegál, tárgyalásokon vesz részt, ezért különösen fontos figyelmet fordítani arra, hogy egy vezető hogyan kommunikál.

 

Vezetői kommunikáció alapjai

 

A mindennapjaink jelentős részét teszi ki a kommunikáció. Szinte egész nap kommunikálunk, sok esetben úgy is, hogy nem is gondolunk rá, észre sem vesszük. Különösen fontos a kommunikáció szerepe a munkahelyeken, és az egyik legfontosabb, hogy a vezetők hogyan teszik ezt.

 

A kommunikáció, így a vezetői kommunikáció alapjait is alapvetően két csoportra oszthatjuk. Ezek a nonverbális és a verbális kommunikáció. E két kommunikációs fajta alapvetően határozzák meg azt, hogy milyen módon kommunikálunk az emberekkel, és hogyan fogadják a mondandónkat.

 

Nonverbális és a verbális kommunikáció

 

A nonverbális kommunikáció összefoglalva olyan kommunikációs tevékenység, melyet nem szóban mondunk ki. Sok esetben akaratunkon kívül is kommunikálunk ilyen módon. Ennek köszönhetően alakul ki bennünk az első benyomás valakiről. Ez az első benyomás alapjaiban határozhatja meg azt, hogy valakiről milyen vélemény alakul ki bennünk akár anélkül is, hogy egyetlen szót is szólna. A nonverbális kommunikáció részei közé tartozik leegyszerűsítve a testbeszéd, a gesztusok, a mimikai kifejezések, valamint a megjelenés.

 

A vezetői kommunikációban nagyon fontos szerepet játszik a nonverbális kommunikáció. Ha egy vezető viselkedése, megjelenése nem vezetői szerepet közvetít, jó eséllyel hátrányból indul majd egy tárgyaláson, és a beosztottak sem veszik majd kellően komolyan az utasításait.

 

A verbális kommunikáció a kommunikációjának a szóban kimondott, vagy írott formája. A megfelelő beszédkészség, beszédstílus nélkülözhetetlen a vezetői munkakörben, hiszen napi szinten nagyon sokat kell kommunikálni szóban a munkatársakkal. Az írásbeli vezetői kommunikáció is elengedhetetlen egy vállalkozás életében. Az összeszedett, helyesen fogalmazott mondatok, a tartalmilag jól felépített szövegek nélkülözhetetlen elemei a XXI. századi kommunikációnak, hiszen egyes utasításokat írásba kell adni, vagy üzleti partnereinkkel napi szinten levelezni szükséges. Az írásbeli kommunikációs készségek tehát legalább annyira fontosak egy vezetőnek, mint a verbális kommunikáció szóbeli részei.

 

Vezetői kommunikációs stílusok

 

A kommunikációs stílusokat három nagy csoportra oszthatjuk fel. A passzív, az agresszív és az asszertív kommunikációs stílusra. Mindennapjaink során többféle kommunikációs stílust is alkalmazunk, melyet főképp az adott környezet határoz meg. Másképp kommunikálunk otthon, a teljes biztonságban, és másképp a munkahelyünkön az első napon. Teljesen éles vonalat nem lehet húzni, de mindenki besorolható valamelyik csoportba aszerint, hogy javarészt hogyan kommunikál.

 

A passzív kommunikációs stílusú emberek általában visszafogják önmagukat, igyekeznek mindenki kedvében járni, még ha ezzel saját maguknak is okoznak problémát. Kissé túlzottan szeretnének megfelelni a többieknek, nem akarnak másokkal szembeszállni, inkább csak magukban morognak. A vezetői kommunikációban ez a stílus a legkevésbé sem kifizetődő.

 

Az agresszív, vagy önérvényesítő kommunikációs stílus leginkább az autokratikus vezetői stílust képviselő személyek kommunikációs stílusa. Mindenáron érvényesítik az akaratukat, nem kérnek segítséget, nincs helye ellenvéleménynek. Olyan helyeken megfelelő vezetői kommunikációs stílus lehet, ahol a mindennapi munka során nincs helye ellenvéleménynek, és nagyon erős a munkahelyi hierarchia. Ilyen munkahelyek például a rendőrség, katonaság, tűzoltóság stb.

 

Az asszertív vezetői kommunikációs stílus a kölcsönös együttműködésre, megértésre, megoldás keresésre alapul. Magas empátia szükséges hozzá, hogy az ellenvéleményeket is kellően nyugodtan kezelni lehessen és megtalálni azt az utat, ahol a célok is elérhetőek és a dolgozók is elégedettek. A vezetői kommunikációban az asszertív stílus elérésére kell törekedni, az asszertív kommunikáció a kölcsönös elégedettség egyik záloga. A vezető a mindennapi kommunikációja során partnerként vonja be a beosztottjait a feladatok ellátásába, akikkel közösen találják meg a megoldást a problémákra.

 

Vezetői kommunikációs hibák

 

A kommunikáció lényegében információ átadást jelent valamilyen formában. Ez történhet írásban, szóban, vagy akár képekkel, folyamatábrákkal is. Ahhoz, hogy a kommunikáció végbemenjen, szükség van egy információt közlőre, és egy, vagy több információt fogadóra. Számtalan hiba csúszhat a kommunikációs folyamatba, amelyek befolyásolhatják az átadott információk fogadását, értelmezését és a közölt információk által végrehajtandó feladatok elvégzését.

Nézzünk ezekből kettőt, mely igen gyakori:

 

Nem megfelelő fogalmazás

 

A vezetői kommunikáció során nagyon fontos, hogy egyértelműen fogalmazzunk, és mindig győződjünk meg arról, hogy akit tájékoztattunk, valóban azt értette mondandónkból, amit szerettünk volna. Nagyon gyakori a vezetői kommunikációs hibák között a nem megfelelő fogalmazásból eredő félreértés. Törekedni kell arra, hogy egyértelműen fogalmazzunk, hiszen ami a mi fejünkben van, azt csak mi ismerjük. Ha nem adjuk át kérésünket egyértelműen, hibásan kommunikálunk, az ebből eredő problémák végső soron a mi hibánk lesz.

 

Irányított kérdések

 

Egy másik gyakori vezetői kommunikációs hiba az, ha a kérdezés irányítottan zajlik. Ha szeretnénk kikérni beosztottjaink véleményét, akkor nagyon fontos, hogy kérdésünkkel ne befolyásoljuk a véleményüket, mert a legtöbb esetben semmi haszna sem lesz. Gyakran hangzik el az a kérdés, amely úgy kezdődik, hogy “Ugye egyetértünk abban, hogy ….”. Az ilyen és ehhez hasonló kérdések nem alkalmasak a beosztottak véleményének megismerésére. Vezetői beosztásunk miatt jó eséllyel nem mernek majd ellentmondani, pedig sok esetben szükség lenne rá.

 

Aktív hallgatás

 

Nagyon fontos egy vezetőnél, hogy ne csak jól tudjon kommunikálni, de jól is tudjon hallgatni. Aktívan. Az aktív hallgatás képessége azért nagyon fontos a vezető számára, mivel ha a munkatársak úgy érzik, hogy a vezetőjük meghallgatja őket, odafigyel rájuk, akkor jobban megbíznak benne, és jobban is teljesítenek. Így el lehet érni, hogy ne főnökként, hanem partnerként tekintsenek a vezetőjükre. Ehhez azonban fontos, hogy ne csak meghallgassa a vezető őket, hanem meg is értse a dolgozók problémáit, és empatikus módon próbáljon meg megoldást találni azokra.

 

Nagyon fontos, hogy a vezetői kommunikáció egyértelmű és célravezető legyen. Átadja a szükséges információkat, minimálisra szorítsa a félreértések lehetőségét, és bevonja a beosztottakat a feladatok megoldásába. Mint minden készség, a vezetői kommunikáció is fejleszthető. Ha szeretnéd fejleszteni vezetői készségeidet, segítünk!

 

Nem mindenki születik vezetőnek, a vezetői tulajdonságok megfelelő módszerekkel fejleszthetőek. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen vezető vagy most, vagy szeretnéd, hogy még jobb vezető váljon belőled, ismerd meg a TeamGuide® Viselkedésanalízis vezetői modulját, amellyel megismerheted és fejlesztheted magad!

Nézd meg a vezetői tréning, vagy a vezetőképzés szolgáltatásunkat is!

Minden vállalkozásnak a céljai eléréséhez szüksége van a kommunikációra. A vezetői kommunikáción kívül fontos még a szervezeti kommunikáció is, mivel nem mindegy, hogy egy cég mit közvetít magáról akár cégen belül, akár kívülre.

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

A TeamGuide Vezetői Club közösséget teremt olyan vezetők számára, akik emberközpontú módon gondolkodnak a csapatukról, és akiknek fontos, hogy a beosztottaikkal bizalmi együttműködést alakítsanak ki. A csoporttal az a célunk, hogy felületet teremtsünk a tapasztalatok megosztására, vezetéspszichológiai tudást adjunk át a tagok fejlődéséhez, és persze kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítsunk.

További vezetési tanácsok: