fbpx

Az emberek az élethelyzeteik során különféle szerepekben állnak helyt. Nincs ez másképp a munkahelyen sem. Ha vezető beosztást kapsz egy munkahelyen, onnantól kezdve vezetőként kell helytállnod. A vezetői szerepek fejleszthetőek, és egyes elemei tanulhatóak. Ha szeretnél jó vezető lenni, a vezetői szerepet is megfelelően kell ellátnod, hogy jól teljesíthess, mint vezető.

 

Mintzberg vezetői szerepek

 

Henry Mintzberg a vezetői szerepek vizsgálata során három fő vezetői szerep csoportot határozott meg, amelyben a vezetőknek helyt kell állniuk. Ez a három fő csoport a személyközi szerepek, az információs szerepek és a döntési szerepek. A főcsoportokat tovább bontotta vezetői szerepekre. Elmélete szerint a három fő csoport egymásra épül, és minden sikeres vezetőnek képesnek kell lenni megfelelnie a vezetői szerepeknek. Elméletét a felsővezetők tevékenységéről készített vizsgálatai alapján határozta meg, mely akkoriban újraértelmezte a vezetői szerepeket. A későbbiekben ezt az elméletet több kutató is igazolta, így egy alaposan alátámasztott elméletről beszélhetünk.

 

A személyközi szerepek

 

Mintzberg a személyközi szerepek közé három vezetői szerepet sorolt be. Ezek közül az első a nyilvános megjelenéseken való szerep. Egy vezetőnek reprezentálni kell a vállalkozást, amelyet képvisel. A második maga a főnöki szerep, melyen belül egy vállalat teljes, vagy részleges vezetését kell tudni ellátni. A harmadik szerep a kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő szerep. A jó kapcsolatok megteremtése, kiépítése nélkülözhetetlen egy igazán sikeres vállalat életében, ezért mindenképpen fontos kompetenciája egy vezetőnek.

 

Információs szerepek

 

A második vezetői szerepcsoport az információs szerepek csoportja. Ebben a csoportban is három fő vezetői szerepet határoz meg Mintzberg, melyek az információ gyűjtő szerep, az információ elosztó szerep és a szóvivő szerep. Az információ az egyik legnagyobb érték egy vállalkozás életében. Ha egy vezető jól tájékozott, képes összeszedni és feldolgozni az információkat, valamint megfelelően informálja beosztottjait is a vállalkozással kapcsolatos feladatokról, szinte biztosan sikerrel veszi az akadályokat.

 

Döntési szerepek

 

A harmadik vezetői szerepcsoport a döntési szerepek csoportja. Ebbe a csoportba négy vezető szerep tartozik, melyek a vállalkozói szerep, a zavarelhárító szerep, az erőforrás elosztó szerep és a tárgyaló, megegyező szerep. Egy vállalat életében egy vezetőnek folyamatosan döntéseket kell hoznia. Minden vezetőnek képesnek kell lennie a jó döntéseket meghozni, legyen szó egy tárgyalásról, problémamegoldásról, vagy a rendelkezésre álló források hatékony elosztásáról.

 

Kotter vezetői szerepek

 

John Kotter szerint a vezetői szerepek alapvetően két típusra oszlanak. Ezek a manager és a leader szerepek. Minden vezetőnek szüksége lehet mindkét szerep ismeretére és alkalmazására a sikerek eléréséhez. Azt, hogy melyik vezet eredményre, nagyban befolyásolja az elvégzendő feladat, illetve az is, hogy a vezető személyiségéhez melyik vezetői szerep illik jobban. Általában mindenkinél dominál valamelyik szemléletmód. Egyik szerep sem jobb a másiknál, szituáció függő, hogy melyiket jobb alkalmazni.

 

Manager szerep

 

A manager szemlélet teljes mértékben megtanulható. A manager stílusra általában a racionalitás jellemző. Nem igazán jellemző a manager stílusú vezetőkre a kockázatvállalás, racionális, megfontolt döntéshozatal jellemzi. Elsősorban a stabilitást, a kiszámíthatóságot és a magas hatékonyságot tartja szem előtt, rövidebb időtávban gondolkodva. A beosztottakat elsősorban külső eszközökkel motiválja, melyeket bizonyos eredmények teljesítésével elérhetnek.

 

Leader szerep

 

A leader stílusú vezető elsősorban a belsőre, a szívre, lélekre, érzésekre hat. Célja, hogy a beosztottjait maga mellé állítsa, bizalmat építsen ki és közösen érjék el a célokat. A döntéseket a managerrel ellentétben nem meghozza, hanem elősegíti és támogatja. A beosztottjait belső eszközökkel motiválja, cselekedeteivel inspirálja, hosszútávon éri el célját. Ezt a vezetői szerepet megtanulni nem igazán lehet, de kellő munkával fejleszthető. A leader intuitív, hallgat a megérzéseire, jóval nagyobb kockázatot vállal, mint a manager. A változás lehetőségét keresi, amivel a hatékonyságot fokozhatja.

 

A vezető feladatai

 

A vezetőknek ki kell tudni választani a vezető szerepek közül az adott szituációban a leginkább hatékonyabbat. Tudni kell döntést hozni, felelősséget vállalni, információt megosztani, delegálni és számos egyéb feladatot ellátni. Bármely vezetői szerep is áll hozzád közel, bármilyen vezetői stílust is képviselsz, a feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítanod kell. Ki kell alakítani és fenn kell tartani a munkatársaid motivációját, ki kell tűzni a világos és egyértelmű célokat.

 

A vezetői készségek, a vezetői szerepek tanulhatók és fejleszthetők. Ha szeretnél jobb vezető lenni, a Vezetői tréningünk nagy segítséget nyújthat neked ebben!

Olvasd el ezt is:

A jó vezető 10 jellemzője

Mi egy vezető fő feladata?

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

Olvass további cikkeket szervezetfejlesztés témában: