fbpx

A hatékony, és egyre jobb teljesítményt nyújtó, folyamatosan növekedni képes vállalkozások egyik legfontosabb eszköze a folyamatos szervezetfejlesztés. Az újra és újra megújulni képes, a megváltozott helyzetekhez, új kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodó vállalatok sokkal eredményesebbek azoknál, amelyek nem alkalmazzák a szervezetfejlesztésben rejlő lehetőségeket.

 

Mi az a szervezetfejlesztés?

A szervezetfejlesztés az angol Organization Development (gyakran használt rövidítése az OD) kifejezésből származik. A szervezetfejlesztés fogalma igen tág, nincs kőbe vésett meghatározása. Az egyik legismertebb és legáltalánosabban elfogadott fogalmát Richard Beckhard fogalmazta meg, mely így szól:

 

A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

 

Szervezetfejlesztés céljai

A szervezetfejlesztésnek sokféle célja lehet. Az egyetlen biztos közös pont, hogy a vállalkozás sikeresebb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének elősegítését szolgálja. A szervezetfejlesztési célok közül a leggyakrabban előforduló célok:

 

 • A teljesítmény javítása,
 • Együttműködések javítása, fejlesztése,
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése,
 • A vállalat folyamatainak megújulása, átalakítása, egyszerűsítése,
 • Vállalat hatékonyságának növelése

 

Szervezetfejlesztés lépései

 

Adatgyűjtés, elemzés, célok meghatározása

A szervezetfejlesztési munka megkezdése mindig a vállalkozás jelenlegi helyzetének felmérésével kell kezdődjön. Erre remek eszköz a SWAT analízis alkalmazása. A SWAT analízis elvégzésével megismerhetjük a cég aktuális helyzetét. Felmérhetjük az erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a vállalkozásra nézve potenciálisan veszélyt jelentő tényezőket. Ezt követően ki kell tűzni az elérendő célokat, amelyeket a szervezet el kíván érni a szervezetfejlesztés folyamatával.

 

Stratégiák meghatározása

Ha megismertük a vállalatot, és kitűztük a célokat, meg kell határozni a stratégiát, amely mentén végighaladva elérjük a kívánt eredményeket. Meg kell nevezni azokat a területeket, folyamatokat, amelyeknek átalakítása, vagy bevezetése szükséges a sikerek elérésének érdekében. Ki kell jelölni a szervezetfejlesztés folyamatának kulcsszereplőit és meghatározni a feladataikat.

 

Beavatkozás, a szervezetfejlesztési stratégia végrehajtása

Ezt követi a stratégia megvalósításának megkezdése és folyamatos végrehajtása. Az eredmények, a meghatározott célok eléréséhez szükséges részfeladatok figyelemmel követése, folyamatos monitorozása a teljes folyamatnak. Az eredmények függvényében a stratégiák módosítása, átalakítása.

 

Eredmények mérése

A meghatározott stratégia végrehajtási folyamatát követően mindenképpen szükséges kielemezni, mérni a végrehajtott szervezetfejlesztés érdekében tett lépések hatását.

Már a tervek végrehajtásának megkezdésekor fontos az elért részeredményekkel tisztában lenni, ezért az eredményeket nem csak a fejlesztési folyamatok befejeztével kell mérni.

 

Szervezetfejlesztés eszközei

A szervezetfejlesztés eszközei két csoportra oszthatók fel. Az egyik az egyénre ható módszerek, a másik a struktúrára ható módszerek. A hatékony szervezetfejlesztési folyamat érdekében mindkettőre nagy hangsúlyt és figyelmet kell fektetni, hogy eredményes lehessen.

 

Egyénre ható módszerek

Az egyénre ható módszerek célja a vállalkozásban tevékenykedő egyének fejlesztése, munkájuk hatékonyabbá tétele. A leggyakrabban alkalmazott egyénre ható módszerek:

 

 

Struktúrára ható módszerek

A struktúrára ható módszerek a szervezet felépítésének, hierarchiájának átalakítására, optimalizálásra vonatkozik, a meghatározott stratégiai célok elérésének érdekében. A struktúrára ható módszerek:

 

 • A szervezeti egységek hatáskörének megváltoztatása
 • A hierarchikus szintek csökkentése
 • Decentralizálás
 • Képzések, továbbképzések bevezetése
 • Új munkakörök bevezetése
 • Meglévő munkakörök átalakítása
 • Teljesítménymérési és elismerési rendszer bevezetése

 

A szervezetfejlesztés nem könnyű feladat, felkészültséget és teljes objektivitást igényel. Erősen javasolt egy külsős szakértő bevonása a szervezetfejlesztési munkába, aki elfogulatlanul felmérheti a szervezet jelenlegi helyzetét és segít a célok meghatározásában és elérésében.

Olvass további cikkeket szervezetfejlesztés témában:

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!