fbpx

Az emberek társas lények, és teljesen természetes, hogy a legtöbben szeretünk másokkal együtt lenni, csoportokat alkotni. A munkahelyen szinte ugyanannyi időt töltünk, mint családunk körében, és teljesen természetes, hogy itt is kialakulnak csoportok. A csoportban töltött idő múlásával, az együtt megélt események hatására létrejön egy összetartó erő, a csoportkohézió.

 

A csoportkohézió fogalma

 

A csoportkohézió a csoport tagjai között létrejövő összetartó erőt jelenti. Ez az összetartó erő a közösen megélt események (ami lehet akár egy csapatépítés) hatására egyre erősebbé válik, amelynek hatására a többi csoporttal, illetve a külvilággal meglévő kapcsolatok egyre jelentéktelenebbé válnak. A csoporttagok között kialakul egy erős hovatartozási érzés, és a kívülálló személyeket, más csoportokat, a saját csoportjuknak értékei, nézetei alapján ítélnek meg.

 

A munkahelyi csoportokban kialakuló csoportkohézió, amennyiben a csoportlégkör is megfelelő, hatékonyabbá teheti a munkát. A csoport tagjai egymással közösen dolgoznak, mindenkinek szüksége van a másik munkájára. Ismerik, és elismerik egymás munkáját, segítenek egymásnak, mely biztonságérzetet és motivációt ad a csoportban lévő személyeknek.

 

A tagok között kialakul egy egészséges versenyszellem, melynek hatására mindenki igyekszik a legjobbat kihozni magából. A csoport tagjainak a közös nézetei, a közös érdekei, céljai jobb és hatékonyabb együttműködésre sarkallja a csoporttagokat.

 

Csoportkohézió elemei, szerepek a csoportban

 

A munkahelyi csoportok között kétféle csoportot különböztethetünk meg, a formális és az informális csoportot.

 

A formális csoport valamilyen belső hierarchia, szabályozások, képviselt értékek mentén jön létre, mesterségesen. Ilyen például bármelyik munkahelyi csoport, melynek tagjait valamilyen szempontok (pl. szaktudás, tapasztalat stb.) szerint összeválogattak, és valakit kineveztek a csoport vezetőjévé. A formális csoport tagjai elfogadják a szerepeket, és az értékeket, melyet képviselni szükséges.

 

Az informális csoportok mindig formális csoportok alapján jönnek létre, de saját szabályrendszert, hierarchiát, különböző szerepeket alakítanak ki az idő múlásával. A csoporttagok mindennapi tevékenységének meghatározó mozgatórugói az általuk képviselt szerep, amit elvárnak tőlük.

 

A formális szerepek előre leosztottak, így a vezető, vagy vezetők szerepe egy munkahelyi csoport esetén nem kérdéses, amit mindenki tudomásul vesz és elfogad az előre kiosztott szerepek alapján. A csoportkohézió kialakulásával azonban elkezdenek létrejönni a csoporton belüli informális szerepek, melyek nem szükségszerűen azonosak a formális szerepekkel. Optimális esetben a formális és az informális vezető személye megegyezik, de előfordul, hogy eltérő. A vezetői szerep kialakulhat életkor, szaktudás, tapasztalat alapján is, amikor a csoport tagjai lényegében őt tekintik vezetőnek, ilyenkor szükséges lehet a formális vezető szerepének megerősítésére.

 

A csoportkohézió fejlesztése, erősítése

 

A csoportkohézió a közösen megélt élmények, események hatására alakul ki, mely egy hosszútávú folyamat. Az együtt elért sikerek, vagy épp kudarcok, a mindennapi történések hatására alakul ki, melyeknek a megéléséhez időre van szükség. A csoportkohézió fejleszthető, erősíthető, elmélyíthető, ha a csoporttagok közös élményeket szereznek, közös eseményeken vesznek részt.

 

A csapatépítő tréningek, munkahelyi programok, kirándulások mind a csoportkohézió fejlesztése érdekében jöttek létre, ezek segítségével a folyamat felgyorsítható. Sok esetben azonban az ilyen rendezvények nem fektetnek kellő figyelmet valódi céljukra. Az ilyen közös programok szervezésének elsősorban a csoportkohézió kialakulásának felgyorsításával a munkahelyi folyamatok hatékonyabbá tétele, az általános munkahelyi közérzet, a motiváció fenntartása és a kiosztott formális szerepek megszilárdítása lenne a célja.

Egy jó csapatmunka kialakulása során nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a csoportfejlődés szakaszai közül éppen hol is tart az adott csoport. Erről egy másik cikkemben már volt szó.

A csoportkohézió kialakulásával a vállalkozás céljai könnyebben elérhetőek, a munkahelyi légkör javul, és a munkatársak is biztonságban, kellemesen érzik majd magukat munkahelyükön. A közös munka, egymás segítése, az együtt megélt események segítenek fenntartani a motivációt, és hosszú távon sikeresen dolgozni.

Olvasd el a csoportdinamika cikket is, mely azt vizsgálja, hogy a csoport hatására milyen módon változik a csoporttagok viselkedése!

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

Olvass további cikkeket szervezetfejlesztés témában: