fbpx

A munkatársak jelentik a vállalat legnagyobb értékét, és a jó szervezetek meggondolják, hogyan lehetne maximalizálni befektetésük megtérülését. A csúcsra olyan vezetők jutnak el, akik képesek hatékonyan befolyásolni másokat, meggyőzni és motiválni. A hatékony vezetők képesek célirányos cselekvésre ösztönözni a munkatársakat, megértik mi ösztönzi és motiválja őket. Hatékony motivációs rendszerrel a vezetők sokkal valószínűbb, hogy megtartják a legtehetségesebb munkavállalóikat. A vezetőknek minél jobban sikerül megtartani a munkavállalókat, elkötelezetté és motiválttá tenni őket, a cég annál sikeresebb lesz.

A motiváció a könyvekben a menedzsment egyszerű feladatának tűnik, de a gyakorlatban ez nagyobb kihívást jelent. A motiváció az a folyamat, amely elindítja, irányítja és fenntartja a célorientált viselkedést. A motiváció magában foglalja a viselkedést aktiváló biológiai, érzelmi, társadalmi és kognitív erőket. A mindennapokban a motiváció kifejezést gyakran használják annak leírására, hogy miért tesz valaki valamit. Ez az emberi cselekedetek mozgatórugója.

Vannak olyan tényezők, amelyek eltérésekhez vezetnek a munkavállalók munkateljesítményében. A jó vezetőnek meg kell értenie, hogy mi okozza az egyéni különbségeket.

Nem szokatlan, hogy két, hasonló képességekkel egyidejűleg felvett munkavállaló különböző szintű hozzájárulást nyújt a vállalat teljesítményéhez. Az egyik teljesíti a kvótákat, nagyszerű munkát végez a feladatoknál, és örömmel dolgozik együtt a kollegákkal. A másik munkavállaló megküzdhet a megbízásokkal és a határidők betartásával, negatív hozzáállással bír és problémákat okoz. A 2. esetben mivel lehet a gond? Nem a személyiségének megfelelő munkakörben van, nem megfelelőek a képességei, vagy nem motivált? A probléma diagnosztizálásakor figyelembe kell venni a teljesítményproblémák okát. Azt is meg kell vizsgálnia a vezetőnek, hogy a munkavállaló miért nem motivált, és ki kell dolgozzon néhány hasznos motivációs technikát.

A jó vezető tulajdonságai közé tartozik az a képesség, hogy másokkal dolgozzon, és a munkatársakat egyénenként kezelje. A személyes fejlődésüket nyomon kövesse, és velük együtt tervezze meg. Az egyéni motivációjukat ismernie kell ahhoz, hogy mindig mozgásban, folyamatos fejlődésben tartsa őket. Ennek megvalósításához mini projektekben kell gondolkodnia

A motiválás képességének tekintetében elmondható, hogy a vezető kezében a cég sikere van.

Motivációs kihívások a vezető számára

 • A változó munkaerő. A munkatársak különböző igényekkel és elvárásokkal válnak szervezetünk részévé. A különböző alkalmazottak eltérő meggyőződéssel, attitűddel, értékekkel, háttérrel és gondolkodással rendelkeznek.  A sokféle munkaerő motiválásának különböző módjaival nehéz a vezetőnek lépést tartania.
 • Az alkalmazottak motivátorai nem láthatók, csak feltételezhetők. A vezetőnek meg kell ismernie minden csapattagja egyéni motivációját, személyiségét, erősségeit, gyengeségeit. A céljait, vágyait, elképzeléseit, ehhez pedig személyes kapcsolatra, odafigyelésre, és empátiára van szükség.
 • A szükségletek erőteljes jellege kihívást jelent a menedzser számára is beosztottjainak motiválásában. Ezen igények és elvárások folyamatosan változnak, és össze is ütközhetnek egymással.

 

A motiválás eszközei

Gondolkodj el azon, az embereid miért dolgoznak? Mi a céljuk, amit el szeretnének érni, mi az a nyomós ok, amiért „megmozdulnak”? A külső motivátorok, mint a monetáris eszközök, a pénz, meglepő, de nem állnak az első helyen, ha arról van szó, mit szeretnének a beosztottak. A pénz önmagában nem lesz a kolléga motiváltságának sem a forrása, sem a célja. Miért van ez? Mert a motiváltság egy lelki állapot. Érzelmek, érzések befolyásolják, ami belülről fakad.

Az emberek akkor érzik a belső motivációt, ha a haladás fázisában vannak, úgy érzik fejlődnek, egyről a kettőre jutnak. Ehhez a munkahelyen a vezető támogatására van szükség. A beosztottak hajtóereje az önállóság iránti vágy, a kompetenciafejlődés vágya, és a valahová tartozás vágya. Ebben kell őket támogatni.

A vezetőként meg kell ismerned a kollégákat, értened és azonosítanod kell az egyes munkavállalók személyes motivációit. Teremts bizalmat, beszélgess velük. A beszélgetések során engedd, hogy elmondják szenvedélyeiket, igényeiket, vágyaikat, céljaikat és törekvéseiket a munkahelyhez kapcsolódóan. Kérdezd meg, hogyan tudsz segíteni nekik e célok elérésében és a karrierjükben való siker elérésében. Készíts velük személyre szóló motivációs tervet.

Alakíts ki rövidebb, pl. negyedéves motivációs ciklusokat, a munkatárssal közösen lefektetve a részleteket. Értékeld ki a munkatársat (pozitív, negatív tapasztalatok, konkrétumokkal), ez a te dolgod. Beszéld át vele, miben szükséges változni? Határozzatok meg célt, cselekvési tervet, biztosítsd a bizalmadról, támogasd a cél elérésében.

Mit tartalmazzon mindenképp a motivációs cselekvési terv a siker eléréséhez.

 • Fontos az elvárások pontos megfogalmazása, hogy mit szeretnénk, az adott kolléga hogyan végezze a munkáját. A pontos elvárások szolgálják, hogy a kolléga felelősséget tudjon vállalni a munkájáért. Minden folyamatnak egy felelőse legyen. A pontos elvárások csökkentik a bizonytalanságot és a stresszt.
 • Egyértelmű feladatok. Mit vársz tőle, milyen feladatokat végezzen el, és hogyan. Minden kollégával egyesével meg kell beszélni a feladatokat. Fel kell építeni a döntési pontokat, és a szempontrendszert, a logikát át kell adni a kollégának.
 • Határozd meg a kollégákkal közösen, mik a kulcsfeladatok az eredményesség szempontjából.
 • Viselkedésre, hozzáállásra vonatkozó elvárások megfogalmazása.

 

Milyen motivációs eszközök vannak még a vezető kezében?

 • Hozz létre megfelelő környezetet. A munkahelyen a megfelelő környezet az, ahol az alkalmazottak jól érzik magukat, akár önállóan, akár csapatban dolgoznak. A megfelelő környezet barátságos, és minden munkatárs számára biztosítja a sikerhez szükséges eszközöket.
 • Visszajelzést kell adni a kollégáknak. Pozitív visszacsatolás az erőfeszítésekre. Kövesd a pozitív változásokat, és jelezd vissza.
 • Dicsérj. Ezáltal megerősíted azt a viselkedést, ami a siker szempontjából fontos, és érzik, hogy figyelsz rájuk. Értékeld a fejlődést, örülj, ha jól végzik a munkájukat.
 • A negatív visszajelzésre is szükség lehet, ha észreveszel valami hibát. Vizsgáld meg mi okozta. A rossz hozzáállás, vagy ez egy véletlen hiba. Ennek megfelelően kell visszajelezni számára.
 • Vezetőként légy támogató, érezzék a beosztottak, hogy ti egy csapat vagytok. A vezetői támogatás szolgálja a munkatárs haladását, személyes fejlődését. Nem kell helyette megoldani feladatokat, hanem segíteni kell őt abban, hogy képes legyen megoldani. A kettő nem ugyan az. A támogató vezetők megosztják nézeteiket és tapasztalataikat beosztottjaikkal, meghallgatják a beosztottak véleményét, és segítik őket a kijelölt munka elvégzésében.
 • Az alkalmazottakkal tisztességesen és igazságosan kell bánni. Az őket ért sérelmeket és akadályokat azonnal és tisztességesen kell kezelni.
 • A motivációs rendszernek monetáris és nem monetáris jutalmakat is magában kell foglalnia. A pénzbeli jutalmakat korrelálni kell a teljesítménnyel. A teljesítménynek a munkatárs céljainak elérésén alapuló tevékenységnek kell lennie. A pénz nemcsak a pszichológiai szükségleteket elégíti ki, hanem a biztonság és a társadalmi szükségleteket is. A nem pénzügyi ösztönzők szolgálnak a munkavállalók ego és önmegvalósítási igényeinek kielégítésére. Kézzelfogható ösztönzők lehetnek bónuszok, emelések és egyéb tárgyak, például céges telefon. Az immateriális ösztönzők magukban foglalhatják az elismerést és dicséretet, a jól elvégzett munkáért járó díjakat vagy új felelősségeket, előléptetést. Keresd meg, mi vezérli az embereidet, és teremts ösztönzőket ezek körül, hogy motiváld őket, és megmutasd, hogy figyelsz az igényeikre. A pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzők kombinációja együttesen segíti elő a motivációt.

 

A motivált munkatárs létrehozásában a vezetőt segítő eszközök

A motivációs terv nem csak a szükségletek meghatározásából áll, hanem az illető személyiségének feltérképezése is a tervalkotás része.

Fontos személyiségjegy a motiváció szempontjából a hozzáállás, önbizalom, önszabályozás, kiégettségi szint, jövőkép bizonytalanság, vagy a jelentős elakadások.

A TeamGuide® Motivation Method egy saját fejlesztésű vezetőtámogatási eszköztár, amelynek az elemeit úgy állítottuk össze, hogy alkalmazásukkal a kollégák újra fejlődési fázisba kerüljenek, ezáltal elakadásaik megszűnnek, kiégettségük csökken.

 1. elem TeamGuide® Viselkedésanalízis feltárja ezeket személyiségre vonatkoztatható viselkedési jellemzőket, és segít megismerni a munkatársak, vagy leendő munkatársak jelenlegi „állapotát”. Arra terveztük, hogy számos egyéni sajátosság feltérképezése által lehessen következtetéseket levonni egy személy várható reakcióira, viselkedésére vonatkozólag.

A TeamGuide® Viselkedésanalízis alkalmas arra, hogy azonosítsa azokat a valós viselkedési jellemzőket az illető énképe mögött, amelyekkel a sikereit eléri, illetve amelyek stresszt jelentenek a számára, vagy amelyek vonatkozásában problémái, konfliktusai vannak. A résztvevő kolléga lelki állapotára és az esetleges elakadásaira vonatkozólag is kapsz információkat.

 1. elem TeamGuide® Training
 2. elem TeamGuide® Mentoring

Olvasd el a TeamGuide® Motivation Method teljes tájékoztatását, és kérd a kollégák motiválásával kapcsolatos ingyenes videókat. Kattints a részletekért!

A vezetőket segítő könyvek a motiváció kérdésének mélyebb megismerésében jelentős segítségül szolgálnak.

 1. A motivált munkatárs létezik – vezetői kézikönyv a beosztottak motivációjának fenntartásához
  vezetői könyv: a motivált munkatárs
 2. Beosztottból szövetséges – Hogyan tedd elkötelezetté a munkatársaidat?

Rendeld meg őket, és olyan vezetői személetet, és konkrét motivációs módszereket ismersz meg, melyeket azonnal tudsz a gyakorlatban alkalmazni.

 

Ne feledd: a munkatársak motiválása tehát nem elsősorban anyagi jellegű eszközökkel oldható meg. Ismerd meg a munkatársaid vágyait, gondoskodj arról, hogy elérhessék munkahelyi céljaikat, segíts nekik fejlődni. Add meg azt, amire szükségük van a munkahelyen!

 

(A cikket írta: Halustyik Melinda.)

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

A TeamGuide Vezetői Club közösséget teremt olyan vezetők számára, akik emberközpontú módon gondolkodnak a csapatukról, és akiknek fontos, hogy a beosztottaikkal bizalmi együttműködést alakítsanak ki. A csoporttal az a célunk, hogy felületet teremtsünk a tapasztalatok megosztására, vezetéspszichológiai tudást adjunk át a tagok fejlődéséhez, és persze kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítsunk.

További cikkek motiválás témakörben: