fbpx

Érzelmi intelligencia és a vezető kapcsolata

Ismersz olyan vezetőt, aki a viselkedésével maga teremti meg azt a feszültséget, ami aztán konfliktushoz vezet? Vajon tud róla, hogy milyen hatással van a munkatársakra?

Ismersz olyan vezetőt, aki nem hallgatja meg a csapat véleményét, javaslatát, pedig nekik is vannak olyan jó terveik, megoldásaik, sőt akadnának még jobbak is mint az övé?

A vezetői kompetencia nem csak értelmi (kognitív) tulajdonság, hanem szerepet játszanak benne a motiváció, a képességek, készségek, attitűdök, érzelmi(emocionális) tényezők is. Mint az érzelmi intelligencia, empátia stb.

Az érzelmi intelligencia (EQ) egyrészt önmagunk, -érzéseink, gondolataink, viselkedésünk- megértése, másrészt a környezetünk, más emberek érzéseinek és viselkedésének megértése, az úgynevezett ön- és társadalmi tudatosság.

Az érzelmi intelligencia segítségével megérthetjük az érzelmeinket, önmagunkat, a mozgatórugóinkat, és felhasználhatjuk a rossz szokások megszüntetésére, a másokkal való jobb kapcsolatok elérésére. Ha meg tudjuk válaszolni magunknak, hogy melyek az érzelmi erősségeink, gyengeségeink, tetten tudjuk érni, hogyan befolyásolja az aktuális hangulatunk a gondolatainkat, és döntéseinket, akkor ez a tudatosság, önreflexió segít előnyünkre változtatni azokat. Az érzelmek észlelése, azonosítása segít felismerni, hogyan érzed magad, vagy a körülötted lévők hogyan éreznek. Az érzelmek használatával, érzelemkeltéssel lehet befolyásolni másokat, elősegíthető vele a gondolkodás, érvelés. Akik az összetett érzelmeket, érzelmi láncokat megértik, és képesek tudatosan kezelni, használni azt, azok az emberek lesznek sikeresek az életben.

Az érzelmi intelligencia a személyiségünk ezer összetevőjének egyike. Pszichológusok szerint azonban ez a legfontosabb előre jelzője a sikernek az életben, vagy a munkában.  Aki megfelelő érzelmi intelligenciával rendelkezik, tudatában van cselekedeteinek, és érzéseinek – és azzal is, hogy ezek hogyan hatnak a környezetére. Ez azt is jelenti, hogy nagyra értékel másokat, meghallgatja az ő igényeiket, és képes együtt érezni, azonosulni velük.

A magas érzelmi intelligencia segíthet eligazodni a munkahely társadalmi összetettségében, vezetni és motiválni másokat, valamint kiemelkedni a szakmai karrierben. A munkahely továbbra is az IQ-istentisztelet utolsó bástyája, mert sokan még mindig úgy vélik, hogy az érzelem zavarja a termelékenységet. Amikor az állásra jelentkezők felméréséről van szó, sok vállalat ma már az érzelmi intelligenciát ugyanolyan fontosnak tartja, mint a szakmai, technikai képességeket, és felvétel előtt alkalmazza az EQ tesztet.

A munkahelyi csúcsteljesítmény hosszútávú fenntartásához szükséges néhány nélkülözhetetlen hozzávaló. Törekvés, motiváció, kitartás, érzelmi intelligencia…

 

Miért számít az érzelmi intelligencia egy vezetőnél?

Vizsgálatok igazolták, hogy a fejlettebb érzelmi képességek jobb munkahelyi teljesítménnyel, és hatékonyabb vezetési stílussal járnak együtt. A vezető magatartása befolyással bír a munkatársakra, a szervezetre, ezért fontos, hogy a vezető érzelmi intelligencia – EQ szintjén is helyt álljon.

 

Az EQ 4 legfontosabb készsége:

 • öntudat,
 • önmenedzsment,
 • társadalmi tudatosság
 • kapcsolatmenedzsment

E 4 területen nagyon fontos a felismerés képessége, és a szabályozás képessége. Az EQ ezen elemeinek használata elősegítheti a siker elérését és a munkahelyi problémák megoldását.

Íme néhány képesség, amelyek a magasabb érzelmi intelligenciához köthetők, és nagyobb sikerhez segítik vezetőként:

 • Öntudat:
  • Érzelmi tudatosság: Saját érzelmek felismerésére, megnevezésére, és megértésére való képesség. Az érzelmek és azok hatásainak felismerése;
  • Pontos önértékelés: ismeri saját erősségeit és határait;
  • Önbizalom: a saját önértékével és képességeivel kapcsolatos bizonyosság.

Ez az érzelmi intelligencia alapköve, mivel önmagunk szabályozása, és empátiánk mások iránt, mind az érzelmek azonosításában és megértésében gyökereznek.

 • Önszabályozás: Nemcsak képesnek kell lennünk felismerni saját érzelmeinket, hanem képesnek kell lennünk azok megfelelő kifejezésére, szabályozására, és kezelésére is. Például szorongáscsökkentésre. Az önszabályozás tehát az érzelmek és viselkedés irányításának, és a változó körülményekhez való alkalmazkodás képessége. Az önszabályozó ember képes irányítani az impulzív érzéseket és viselkedést, egészséges módon kezelni az érzelmeit, kezdeményezni, vállalni a kötelezettséget, felelősséget, és alkalmazkodni a változó körülményekhez.
  • Önkontroll: zavaró érzelmek és impulzusok kezelése; tiszta fejű, nyugodt, és hatékony tud maradni stresszes, vagy ellenséges, negatív hatások ellenére is;
  • Megbízhatóság: az őszinteség és az integritás normáinak fenntartása;
  • Lelkiismeretesség: felelősség vállalása a személyes teljesítményért;
  • Alkalmazkodóképesség: a változó helyzetekhez való alkalmazkodás és az akadályok leküzdésének rugalmassága;
  • Innovatív jelleg: nyitott az új ötletekre és új információkra, készen áll a lehetőségek megragadására és a cselekvésre.
 • Önmotiváció: A magas EQ-val rendelkező emberek általában belső motivációval is rendelkeznek. Más szavakkal, az EQ-val rendelkező embereket belső okok motiválják, nem pedig külső jutalmak, például gazdagság, tisztelet, vagy hírnév megszerzése. Azok, akik magas EQ-val rendelkeznek, saját személyes okokból vannak motiválva, és saját céljaik elérése érdekében dolgoznak. Az érzelmeiket a kitűzött cél elérésére fókuszálják. Képesek olyan érzelmi állapotba hozni magukat, ami produktivitáshoz, sikerességhez vezet.
  • Eredményorientáltság: törekvés a kiválóság fejlesztésére vagy teljesítésére;
  • Elkötelezettség: összehangolás a csoport vagy szervezet céljaival;
  • Kezdeményezés: készség cselekedni a lehetőségek szerint;
  • Optimizmus: kitartás a célok elérésében az akadályok és a kudarcok ellenére.
 • Empátia / társadalmi tudatosság:
  • Empátia: Az empátia, vagyis beleérző képesség úgy határozható meg, hogy képes vagy megérteni más emberek érzését, és felismerni, hogy éreznéd magad, ha az ő helyzetükben lennél. Vagyis – érzékenyen reagálok a te érzelmi üzenetedre, megértem azt az állapotot, amiben vagy. Ez nem azt jelenti, hogy szimpatizálsz, elismered vagy elfogadod a viselkedésüket, csak azt, hogy láthatod a dolgokat az ő szemszögükből, és érezheted, amit éreznek. Képes vagy az érzelmeik olvasására, érzékeny vagy rájuk, mondhatni egy hullámhosszon mozogtok.
  • Szolgáltatásorientáció: az ügyfelek igényeinek előrejelzése, felismerése és kielégítése; alkalmazkodó, sikerorientált
  • Mások fejlesztése: annak érzékelése, amire másoknak szüksége van a fejlődéshez, és hajlandóság mások képességeinek megerősítésére és támogatására visszacsatolással és útmutatással.
  • A sokszínűség kihasználása: lehetőségek ápolása sokféle ember révén;
  • Szervezeti tudatosság: egy csoport érzelmi áramlatainak és hatalmi viszonyainak olvasása, amely a szervezeti életben való eligazodást jelent, például a hatalmi viszonyok azonosítása.

Az empátia egy érzelmi és szociális intelligencia, vezetői kompetencia, amely a társadalmi tudatosság és a kapcsolatkezelés alapját képezi. Az empatikus vezetők képesek sokféle emberrel kapcsolatba lépni, figyelmesen hallgatni és hatékonyan kommunikálni.

 • Szociális készségek: Végül a szociális készségek jelentik az EQ puzzle utolsó darabját. Ezek a képességek teszik lehetővé az emberek számára, hogy társadalmi kapcsolatban álljanak egymással, és sikeresen eligazodjanak a társadalmi helyzetekben.
  • Hatás: hatékony taktika a meggyőzéshez.
  • Kommunikáció: világos és meggyőző üzenetek küldése.
  • Vezetés : csoportok és emberek inspirálása és irányítása.
  • Változáskatalizátor: a változás elindítása vagy kezelése, az új ötletek elindításában és az emberek új irányba terelésében való jártasság
  • Konfliktuskezelés: a nézeteltérések megoldása és közösen állásfoglalások kialakítása
  • Kapcsolatok építése: az instrumentális kapcsolatok ápolása. Képesség kialakítani és fenntartani a jó kapcsolatokat, világosan kommunikálni, inspirálni és befolyásolni másokat, jól működni csapatban, és kezelni a konfliktusokat.
  • Együttműködés: együttműködés másokkal a közös célok érdekében
  • Csapat képességek: csoportos szinergia létrehozása a kollektív célok elérésében, az együttműködés és a csapatépítés előmozdítása.

 

Ha úgy érzed érzelmi intelligenciád fejlesztésére van szükséged, hogy jobb vezetővé válhass, kérd a TeamGuide® Viselkedésanalízis vezetői modulját!

viselkedésanalízis vezetői modul

A lemaradás önismereti úton behozható, az érzelmi intelligencia egész életen át tanulható.

Az EQ kompetenciáinak gyarapítása nem könnyű vagy gyors feladat, mivel kitartást igényel a kritikus önreflexió, a fejlődés iránti elkötelezettség és természetesen a viselkedési gyakorlat.

 

(A cikket írta: Halustyik Melinda.)

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

A TeamGuide Vezetői Club közösséget teremt olyan vezetők számára, akik emberközpontú módon gondolkodnak a csapatukról, és akiknek fontos, hogy a beosztottaikkal bizalmi együttműködést alakítsanak ki. A csoporttal az a célunk, hogy felületet teremtsünk a tapasztalatok megosztására, vezetéspszichológiai tudást adjunk át a tagok fejlődéséhez, és persze kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítsunk.

További cégvezetési tanácsok: