fbpx

Daniel Goleman, megállapította, hogy a sikeres vezetők nagy százalékban rendelkeznek magasabb érzelmi intelligenciával. Sikeres alatt azokat értjük, akik jobb pénzügyi eredményeket értek el.

Ezek a vezetők hatékonyabb és támogatóbb szervezeti kultúrát fejlesztettek ki, és nagyobb termelékenységnövekedést értek el a csapatuk tagjaival. Goleman (1998) eredményei azt is jelezték, hogy az érzelmi intelligencia hozzájárul a kompetenciák 80-90% -ához, amely megkülönbözteti a kiemelkedő vezetőket az átlagos vezetőktől.

A vezetői érzelmi intelligencia fejlesztése tehát kifizetődő. Megoldódnak általa például az újra és újra visszatérő vezetői helyzetek, melyek a vezető viselkedéséből erednek. Gondolnád, hogy még a beosztottak motivációjára is hatással van a vezető reakciója a problémákra?

Hogyan viselkedik a magas érzelmi intelligenciával bíró vezető?

Képes felismerni és megérteni saját hangulatát, érzelmeit és hajtóerejét, valamint azok másokra gyakorolt hatását. Nem engedi, hogy a hangulata negatívan befolyásolja a munkahelyi légkört, nem másokon vezeti le frusztrációját.  Hatékonyan tudja kezelni a stresszt. A zavaró impulzusokat, hangulatokat tudja irányítani vagy átirányítani, és mielőtt cselekedne, gondolkodik. Az érzelmek egészséges kezelése, a kezdeményezés, az elkötelezettség betartása és a változó körülményekhez való alkalmazkodás jellemzi.

Hajlandó kitartóan, nagy energia befektetéssel a célokért dolgozni szenvedélyből. Belső motiváció hajtja, nem a státusz vagy pénz.

Érdeklődik az emberek iránt. Megérti a munkatársak érzelmi reakcióit, és képes azokat kezelni. Mögé lát a felszínnek, és képes a mélyebb összefüggéseket felfedezni. Saját érzelmeit mások számára is érthetően ki tudja fejezni, képes az őszinte véleményét átadni, meggyőzni másokat anélkül, hogy megbántaná őket. Ez lehetővé teszi a hatékonyabb kommunikációt és az erősebb kapcsolatok kialakítását a munkahelyen.

Az érzelmileg intelligens vezető szavakon túlmutató információkat továbbíthat és fogadhat. Felismeri és értelmezi azokat a főleg nonverbális jeleket, amelyeket mások folyamatosan használnak a kommunikációhoz. Ezek a jelek tudatják, hogy mások hogyan érzik magukat, hogyan változik érzelmi állapotuk pillanatról pillanatra, és mi az, ami igazán fontos számukra. Az érzelmileg intelligens vezető észreveszi mások érzését, megfelelően reagál másokra, szabályozza saját érzelmeit, és figyeli saját magatartását annak biztosítására, hogy ne bántsa feleslegesen a többieket.

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető képes olvasni és megérteni a csoport hatalmi dinamikáját és közös érzelmi tapasztalatait. Eligazodik a munkahely társadalmi összetettségében. Jó együttműködést tud teremteni. Képes vezetni és motiválni másokat. Elég bátor ahhoz, hogy tanuljon a hibáiból, és beismerje tévedését, és ezen tapasztalatait átadja. Mások tapasztalatait meghallgatja, így gyorsabban képes jó, és bölcs döntést hozni.

Mivel az érzelmileg intelligens vezető döntéshozatala során mind gondolkodásalapú intellektuális erőforrásokból, mind intuitív érzékszervi alapú erőforrásokból merít, nagyobb mennyiségű adattal rendelkezik, amelyekből döntést hozhat. Hallgat az ösztöneire és felismeri a problémákat. Ez hatékonyabbá teszi a kommunikációt és megalapozott döntéseket tud hozni. Kritikai képességgel bír, belátja, ha például valamihez nincs elegendő, vagy megfelelő információja, hogy jó döntést hozzon.

Empatikus. Felmér egy helyzetet egy másik ember szemével és szívével, függetlenül attólhogy egyetért-e az illetővel, vagy sem. Az empátia az a képesség, hogy annyira biztos tudatában vagy saját gondolataidnak, érzéseidnek és értékeidnek, hogy az ellentétes nézőpontokat is érzékelhesd anélkül, hogy szem elől tévesztenéd az igényeidet. Az munkatársak általában nagyobb hűséget, elkötelezettséget éreznek az empatikus vezetők iránt, és hajlandóak keményebben dolgozni. Vigyázat! Az alkalmazottak érzékelik a különbséget a valós és felszínes érdeklődés között.

Az érzelmileg intelligens vezetők képesek kontrollálni érzelmeiket. Az érzelmek kontrollja nem elnyomás vagy figyelmen kívül hagyás, hanem az, hogy a vezető felelős azért, hogy mikor és hogyan fejezi ki őket. A vezetők, amikor a legnehezebb érzéseket élik meg, például a haragot vagy a bánatot, leginkább kiabálni vagy sírni szeretnének, mint bárki más, de az érzelmi tudatosság segít fenntartani a megfelelő viselkedést. Így elkerülhetik a túlreagálást – azt a buktatót, hogy a problémákat vagy konfliktusokat túl „személyesen” reagálják le.

Az érzelmileg intelligens döntések többnyire nem a szabályokon alapulnak, hanem az ítéleten, amely a fej / értelem (Mi a feladat? Mennyire fontos? Mire van most szükség?) és a szív / ösztön (Mi az intuícióm?) keveréke. Minden helyzet más és egyedi választ érdemel. Ez növeli a rugalmasságot, az alkalmazkodóképességet. A valódi vezető nem perfekcionista, hanem valaki, aki felismeri, hogy az emberi természetről való tanulás minden nap bővíthető. Az a vezető, aki hitelesnek vallja magát, és nem hajlandó változni vagy tárgyalni, hosszú távon valószínűleg nem fog jól együttműködni másokkal.

Az érzelmileg intelligens vezetők teljesen tisztában vannak azzal, hogy egymásrautaltság van egy csapaton belül, hogy mások mennyire fontosak személyes és szakmai jólétük szempontjából, és nem félnek elismerni ezt az tényt. Az érzelmileg intelligens vezetés nem egyszemélyes vezetés.  A munkatársi hűség és elköteleződés erős motiválója az érzés, hogy látnak és megbecsülnek. Az elismerés és az őszinte megbecsülés enyhíti a stresszes helyzeteket. Az emberi kapcsolat ellensúlyozza a stresszt, és a legjobban inspirálja az embereket.

Amikor a vezető szándékai, küldetése, cselekedetei, viselkedése összhangban van, hitelessé válik a kollégák szemében, szívesen követik, és hatékonyan dolgoznak, de ha nincs összhang, összezavarodnak. Amikor a munkatársak jól dolgoznak, a vezető dolga is könnyebb.

Az érzelmileg intelligens vezető képes, hogy nehéz visszajelzéseket is eljuttasson az alkalmazottakhoz, elég bátorsága van a „tollak felborzolásához” és a változások ösztönzéséhez, és megvan a kreativitása a megszokotton kívüli gondolkodáshoz.

 

Az EQ fejlesztése vezetői viselkedésanalízissel

Az EQ az ösztön és az értelem keveréke, a tanulás és az ösztönös erőforrások eredménye, amelyek soha nem vesznek el számunkra, mindig javíthatók. A kiváló eredmények érdekében a vezetőknek ki kell alakítaniuk az erősségek egyensúlyát az EQ képességeik körében. Amikor ezt megteszik, kiváló üzleti eredmények következnek. De ki tudja megmondani, hol kell javítani az EQ-n?

A lemaradás önismereti úton behozható, az érzelmi intelligencia egész életen át tanulható.

Ha úgy érzed érzelmi intelligenciád fejlesztésére van szükséged, hogy jobb vezetővé válhass, kérd a TeamGuide® Viselkedésanalízis vezetői modulját!

viselkedésanalízis vezetői modul

Az EQ kompetenciáinak gyarapítása nem könnyű vagy gyors feladat, mivel kitartást igényel a kritikus önreflexió, a fejlődés iránti elkötelezettség és természetesen a viselkedési gyakorlat.

 

(A cikket írta: Halustyik Melinda.)

Olvass bele legújabb könyvembe: A motivált munkatárs létezik

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!

A TeamGuide Vezetői Club közösséget teremt olyan vezetők számára, akik emberközpontú módon gondolkodnak a csapatukról, és akiknek fontos, hogy a beosztottaikkal bizalmi együttműködést alakítsanak ki. A csoporttal az a célunk, hogy felületet teremtsünk a tapasztalatok megosztására, vezetéspszichológiai tudást adjunk át a tagok fejlődéséhez, és persze kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítsunk.

További cégvezetési tanácsok: