TeamGuide® Motivation Method elemeinek kialakításakor arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a munkatársak motivációjának a kulcsa a megfelelő vezetői magatartásban rejlik. Emiatt a kulcsemberek motiváltságának fejlesztése kapcsán legalább akkora szerep jut a vezető számára, mint az érintett kulcsember számára.

 

TeamGuide® Analysis

Kulcsember analízis

Amikor a kollégák a motivációja, illetve a belső együttműködés javítása a cél, akkor a Kulcsember analízis kettős célt szolgál. Egyrészt egyéni szinten megalapozza, hogy az illető „megmozduljon”, másrészt pedig a vezető számára létfontosságú útmutatásul szolgál az érintett kollégával kapcsolatban.

   1. TeamGuide® Viselkedésanalízis kulcsember modul
   2. a munkatárs kiégettség és stressz mértékének és okának felderítése
   3. a munkatársa motivációját befolyásoló elakadások azonosítása
   4. a kollégák jövőkép bizonytalanságának feltérképezése
   5. az egyes beosztottak csoportdinamikai szerepének azonosítása
   6. a munkatársak közötti együttműködési automatizmusok felismerése
   7. munkatársak közötti konfliktuspontok azonosítása

TeamGuide® Cooperation együttműködés-fejlesztő tréning kulcsembereknek

 
 

Érintett témakörök:

 • Az együttműködés törvényszerűségei
 • A motiváció dinamikája
 • A felelősség-nemvállalás pszichológiája
 • Elvárásoknak való megfelelés
 • Együttműködést építő kommunikációs alapelvek
 • Leggyakoribb viselkedési mozgatórugók és azok buktatói
 • Az egyes viselkedésminták egymásra gyakorolt hatásai

Viselkedésünk mozgatórugói tréning kifejezetten kulcsembereknek

 
 • Leggyakoribb viselkedési forgatókönyvek és azok buktatói
 • Az egyes viselkedésminták együttműködési profiljai
 • Az egyes viselkedésminták jellemző elakadásai és azok feloldásának lehetőségei
 • A legtipikusabb viselkedésminták egymásra gyakorolt hatásai

Egyéni fejlesztések az elakadások feloldásának érdekében

 
 

PersonalGuide®  tematikus workshopok

  • önbecsülés
  • konfliktuskezelés
  • kiégettség
  • stresszkezelés
  • párkapcsolat
  • érdekérvényesítés
  • kommunikáció
  • szokásváltozás
  • félelmek, gátlások leküzdése

A részletes lehetőségekről kérd díjmentes konzultációnkat!

 

Csatlakozz a TeamGuide Vezetői Clubhoz!